Flexicurity - varna prožnost za več in boljša delovna mesta

Slovenija se je v 2. polletju 2008 tako kot ostale države EU znašla v primežu posledic svetovne finančne krize, ki resno ogroža realno gospodarstvo. Spreminjajoči se družbeni realnosti evropske skupnosti se moramo prilagoditi tudi doma. Globalizacija, tehnološki napredek, demografske spremembe in segmentacija trga dela spreminjajo gospodarstvo in trg dela. Potrebno je takojšnje ukrepanje, tudi s strukturnimi rešitvami, ki imajo dolgoročnejši doseg.

Eden izmed nujnih strukturnih ukrepov je reforma trga dela. Slovenska podjetja se soočajo z nefleksibilnim trgom dela v primerjavi z državami, s katerimi konkurirajo znotraj EU in v svetovnem merilu. Pogoji poslovanja v Sloveniji morajo postati prijaznejši do podjetij, do dela in bolj usmerjeni v spodbujanje konkurenčnosti. Socialni partnerji si bomo morali priznati, da so še vedno prisotni ostanki iz prejšnjega sistema, kot je vštevanje odmora za malico v delovni čas, dodatek za minulo delo in še kaj bi lahko našli. Vse to pa zmanjšuje konkurenčnost našega dela na širšem evropskem trgu. Ustrezni pogoji dela, prožna delovnopravna zakonodaja, nižje obremenitve z davki in socialnimi prispevki, predvsem pa predvidljivi in vzdržni stroški dela na podlagi dogovorjene plačne politike, so rdeča nit naših prizadevanj zastopanja interesov delodajalcev.

Ena izmed ključnih prioritet ZDS bo doseganje t.i. flexicurity ali varne prožnosti na trgu dela, ki pomeni nov pogled na prožnost in varnost. Globalizacija in tehnološki napredek hitro spreminjata potrebe delavcev in podjetij. Podjetja so pod naraščajočim pritiskom prilagajanja in razvijanja svojih produktov in storitev. Če želijo ostati na trgu, morajo neprestano prilagajati svoje proizvodne metode in delovno silo, kar predstavlja večje zahteve za delavce glede sposobnosti in pripravljenosti na spremembe. Istočasno pa se zaposleni zavedajo, da se prestrukturiranje podjetij ne pojavlja več zgolj slučajno, temveč je postalo vsakodnevno dejstvo.

ZDS se je skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi delodajalskimi združenji že opredelilo do smernic varne prožnosti, ki jih je priporočila Evropska komisija. Namen tega dokumenta pa je podati stališče in pobude slovenskih delodajalcev do reševanja situacije v Sloveniji, še posebej v času ko je delo za vse življenje prej izjema, kot pravilo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice