ZDS je ob zaključku projekta »WIM« organiziralo mednarodno konferenco »Gradimo kvalitetne odnose s predstavniki zaposlenih«, na kateri je bila predstavljena vsebina v zvezi z zagotavljanjem pravic predstavnikov zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju, upoštevaje ustaljeno prakso, ki se je izoblikovala skozi desetletja, ter sodno prakso, ki pomembno dopolnjuje zakonodajo.

ZDS je vodilo enoletni projekt »WIM - Vključevanje delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih«, ki je bil namenjen promoviranju EU zakonodaje o vključevanju zaposlenih na nacionalnem in transnacionalnem nivoju ter izboljšanju poznavanja situacije na tem področju v partnerskih državah. Znanje bo predstavnikom podjetij v pomoč pri vključevanju zaposlenih v proces odločanja, kar bo pozitivno vplivalo na upravljanje s spremembami v regiji ter izboljšalo bipartitni socialni dialog na sektorski ravni in na ravni podjetij, ki sta v državah sodelujočih partnerjev še vedno premalo razvita.

Pred uradnim pričetkom konference so bili novinarjem predstavljeni zaključki projekta. Anže Hiršl iz ZDS je predstavil okvir, prednosti in rezultate projekta WIM ter poudaril vlogo svetov delavcev v socialnem dialogu in odnos do te teme v slovenskih podjetjih. Mile Boškov, predsednik konfederacije makedonskega gospodarstva, je projekt označil kot izjemno koristen v Makedoniji, kjer se vedenje oziroma znanje o tej temi še vedno močno razlikuje od stanja v praksi, v podjetjih. Miro Mulešković, vodja projektov na črnogorskem združenju delodajalcev, je izpostavil pomen prenosa znanja iz Slovenije v Črno goro, saj tam ni izoblikovanega sistema svetov delavcev v podjetjih.

V uvodnem nagovoru je Generalni sekretar ZDS Jože Smole poudaril pomen kvalitetnega socialnega dialoga na vseh ravneh, saj le-ta pripomore h kvalitetnejšim, trajnostno naravnanim poslovnim odločitvam, pri katerih so v največji možni meri upoštevani interesi vseh deležnikov. Kvalitetnega socialnega dialoga ni mogoče predpisati, temveč ga je potrebno izgraditi. Ravno v tem projektu smo našli eno izmed priložnosti za ponoven razmislek o tem, kaj s socialnim dialogom dejansko želimo, da širimo dobre prakse in jih ponudimo deležnikom v premislek.

V nadaljevanju je Anže Hiršl, Samostojni pravni svetovalec ZDS predstavil, kako graditi kvalitetne odnose s predstavniki zaposlenih, kako uskladiti interese vseh deležnikov, s kom in o čem se mora delodajalec pogovarjati ter kaj vse socialni dialog obsega oziroma kaj kvaliteten socialni dialog sploh pomeni. Razložil je ravni in načine vključevanja zaposlenih v procese sprejemanja in oblikovanja odločitev, povzel je pristojnosti sindikalnih zaupnikov in predstavnikov zaposlenih ter oblike sodelovanja (informiranje, posvetovanje, soodločanje), ter na koncu spregovoril še o evropskih delavskih svetih.

Udeleženci konference so se imeli priložnost seznaniti z nemškim in avstrijskim sistemom sodelovanja delavcev pri upravljanju, in sicer je Martin Eckstein iz nemškega delodajalskega združenja (BDA) predstavil sistem soodločanja na podjetniški ravni vlogo svetov delavcev ter Christoph Kainz iz avstrijske Zvezne gospodarske zbornice načrt medsebojnega razumevanja in sistem soglasij.

Pogled na stanje socialnega dialoga v Sloveniji je predstavil sindikalni predstavnik Andrej Zorko iz zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt "WIM" sofinancira Evropska komisija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice