V okviru projekta WIM (»Vključevanje delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih«) so v mesecu oktobru v državah projektnih partnerjev potekale delavnice, namenjene prenašanju znanja in izkušenj ter procesu učenja/izobraževanja socialnih partnerjev in akterjev na ravni podjetja.

Jedro projekta WIM predstavlja serija delavnic za prenos izkušenj in dobrih praks v državah, ki v projektu sodelujejo kot ciljne države: Črna gora, Makedonija in Srbija. Po predhodno izvedeni raziskavi je bilo ugotovljeno, da je dejansko stanje socialnega dialoga v navedenih treh projektnih partnericah zelo razločno, kar se je dodatno potrdilo tudi pri sami izvedbi delavnic. Vsebina delavnic je bila že v izhodišču prilagojena ugotovitvam raziskave.

V Črni gori, kjer je delavnica potekala dne 29.10.2013, je bilo zanimanje za socialni dialog na vseh ravneh izjemno veliko, pri čemer je bilo zaznati pripravljenost in željo, tako delodajalcev kot tudi predstavnikov delavcev, po uvedbi podlag za delovanje svetov delavcev in evropskih svetov delavcev. Črnogorski delodajalci so predvsem izrazili željo po ureditvi pravnih podlag za delovanje svetov delavcev, saj v njih vidijo dodatno priložnost za vključitev zaposlenih v postopke odločanja in zagotovitev ponotranjenja sprejetih odločitev s strani zaposlenih.

Podobno stanje je tudi v Makedoniji, kjer pa je materija delovanja predstavnikov zaposlenih pri sprejemanju odločitev že deloma urejena, vendar le na nivoju delovanja evropskih svetov delavcev. Na delavnici v Skopju, dne 17.10.2013, so delodajalci izrazili interes, da se, prav tako kot v Črni gori, uredi tudi pravna podlaga za delovanje sveta delavcev na ravni posameznega podjetja. S tem bi se ponotranjile sprejete poslovne odločitve, ki posredno ali neposredno vplivajo na zaposlene.

Iz razprave na delavnica v Beogradu, ki je potekala dne 22.10.2013, je razvidno, da je v primerjavi z Makedonijo in Črno goro stanje socialnega dialoga v Srbiji na splošno bistveno drugačno. Socialni dialog, tudi v širšem smislu, je tako s strani delodajalcev kot sindikatov še vedno razumljen kot orodje nasprotovanja, namesto kot orodje sodelovanja. V skladu z navedenim tudi ni pripravljenosti na širitev dometa socialnega dialoga z uvedbo svetov delavcev v podjetjih. Presenetljivo je namreč, da tudi sindikati ne želijo svetov delavcev, saj te razumejo kot konkurente sindikalnim aktivnostim in ne kot dodaten institut za zasledovanje interesov zaposlenih na ravni, ki sedaj ni regulirana, oziroma na ravni, do katere sindikati danes nimajo dostopa.

Ugotovitev po izvedenih delavnicah v projektnih partnericah kaže na potrebo po nadaljevanju oziroma nadgradnji ozaveščanja in iskanju konkretnih rešitev. Pri tem pa bi bilo pri morebitnem nadaljevanju aktivnosti potrebno upoštevati različno stopnjo razvitosti socialnega dialoga in mesta, ki ga ta v industrijskih odnosih države projektnega partnerja zavzema.

Cilj zadnje faze projekta je uporaba pridobljenega znanja ter promocija in diseminacija projektnih rezultatov. Pripravljena bo publikacija, v kateri bodo zbrani rezultati raziskave, analiza trenutnega stanja na področju udeležbe delavcev v procesu odločanja, dobre prakse ter priporočila, ki najbolje ustrezajo položaju in težavam v posamezni državi.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt WIM sofinancira Evropska Komisija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice