11. in 12. aprila je v okviru projekta »Balance« na sedežu BusinessEurope v Bruslju potekal študijski obisk. Projektni partnerji so se sestali z namenom izmenjati izkušnje in pridobiti znanje o zakonodaji EU ter o vlogi socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov.

Predstavniki evropskih socialnih partnerjev in različnih institucij so poudarili pomembnost ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter enakosti spolov in o pomenu prenosa in izvajanja pravnega reda EU s tega področja na nacionalni ravni. Študijskemu obisku je sledil sestanek partnerjev za razpravo o tekočih in prihodnjih projektnih aktivnostih.

V okviru projekta »Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na Zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov (BALANCE)« je ena izmed aktivnosti namenjena študijskemu obisku. Združenje delodajalcev Slovenije ga je v sodelovanju z BusinessEurope organiziralo v Bruslju.

Po uvodni predstavitvi projekta Balance, njegovih aktivnosti in ciljev so se udeleženci sestanka seznanili z aktualnim dogajanjem na področju evropskega socialnega dialoga, politikah usklajevanja družinskega in poklicnega življenja in enakosti spolov. Guillaume Cravero iz BusinessEurope in Cinzia Sechi iz ETUC sta predstavila evropski socialni dialog in rezultate na obravnavanem področju, delovni program socialnih partnerjev, okvirne sporazume, politike, ki zajemajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in enakost spolov, pomen vključevanja nacionalnih socialnih partnerjev v evropski socialni dialog in v EU Semester, vpliv na države kandidatke ter pomen in razloge za implementacijo pravnega reda EU in rezultatov socialnega dialoga v nacionalno zakonodajo.

V nadaljevanju je Maurizio Mosca iz Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) obravnaval izzive, ki bi jih bilo potrebno nasloviti za premostitev vrzeli v enakosti med spoloma. Med njimi je izpostavil spolne stereotipe, segregacijo glede na spol, razpoložljivost storitev, vključevanje moških v družinske obveznosti, ozaveščenost o politiki in prioritetah, upravljanje različnih deležnikov. Po njegovem je za učinkovito implementacijo in potencialno pozitivne multiplikativne učinke politik s področja enakosti spolov nujna vključitev socialnih partnerjev in ostalih deležnikov ter koordinacija tega partnerstva. Potreben je nadaljnji prenos tujega in nacionalnega znanja, izkušenj in dobrih praks z namenom spreminjanja delovne kulture. Nepogrešljiva pa so tudi vlaganja v izobraževanje in svetovanje za okrepitev sprememb v tradicionalnih predpostavkah, stališčih in vedenju.

Paola Panzeri iz COFACE – FAMILIES EUROPE, organizacije, ki spodbuja dobro počutje, zdravje in varnost družin in njihovih članov v spreminjajoči se družbi, je v svoji predstavitvi omenila cilj iz Barcelone, ki se nanaša na vključevanje otrok v predšolsko varstvo. Cilj določa, da se do leta 2010 33 % otrok v starostni skupini od 0-3 let in 90 % otrok v starostni skupini od 3-6 let vključi v kvalitetno otroško varstvo. V letu 2017 je cilji dosežen le v 11 državah EU.

Agnes Uhereczky, soustanoviteljica WorkLife HUB –raziskovalnega in svetovalnega podjetja, ki se zavzema za ustvarjanje uporabnih vsebin za usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, je spregovorila o konceptu idealnega delavca in njegove integracije v družinsko in poklicno življenje, upoštevajoč demografske trende, kulturno raznolikost in mobilnost, pravno in socialno-ekonomsko okolje, tehnologijo, spreminjanje narave dela. Poudarila je vse večji pomen uravnoteženosti družinskega in poklicnega življenja za produktivno miselno delo.

Na koncu so projektni partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Srbije in Albanije povzeli nacionalno zakonodajo s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in enakosti spolov. Zahodni Balkan je sicer v nacionalno zakonodajo večinoma že prenesel direktive EU, vendar pa je izvajanje določil v praksi šibko in bo za implementacijo avtonomnih sporazumov, politik in ukrepov, ki bi izboljšali usklajevanje dela in družine ter enakosti spolov v praksi, potrebno še naprej močno ozaveščati ključne deležnike, krepiti njihova partnerstva in prenašati znanje, izkušnje in dobre prakse držav članic EU.

Projektni partnerji so pripravili priporočila in ukrepe, ki bi bili v pomoč oblikovalcem politik in socialnim partnerjem Zahodnega Balkana in bi pripomogli k spreminjanju tradicionalne miselnosti in k oblikovanju okolja, prijaznega usklajevanju družine in dela ter enakosti spolov.

V okviru partnerskega sestanka so bile obravnavane tekoče in prihajajoče aktivnosti projekta. Partnerji so se dogovorili o dveh publikacijah (za dekleta in delodajalce), nacionalnih dogodkih za ozaveščanje obravnavane vsebine in zaključni konferenci v Skopju.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice