Z letom 2017 vstopa ZDS v drugo in zadnje leto projekta z naslovom »Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na Zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov«. Z namenom razprave o izvajanju projektnih aktivnosti so se partnerji v mesecu januarju sestali v Tirani.

Spomnimo, projekt Balance je usmerjen v dvig ozaveščenosti in okrepitvi znanja socialnih partnerjev in drugih ciljnih skupin (delavcev in delodajalcev v zasebnem sektorju, dijakinj, zainteresirano javnost) o pomembnosti ukrepov, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot tudi vidik enakosti spolov na tem področju, ter spodbujanje vključevanja novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivne pogodbe. Obenem je projekt usmerjen tudi v spreminjanje tradicionalne miselnosti in preseganje stereotipov na Zahodnem Balkanu na podro- čju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja preko socialnega dialoga oziroma kolektivnega pogajanja.

V okviru projektnih aktivnosti so se projektni partnerji 17. januarja sestali v Tirani na drugem partnerskem sestanku. V prvem delu srečanja je bila predstavljena albanska dobra praksa, in sicer spletna platforma. Projektni partnerji iz Albanije so predstavili spletno platformo mlajše podjetnice Sejmire Sefa »mundesi.al«, ki je namenjena iskalcem zaposlitve in samozaposlenim in katere glavni poudarek je zagotavljanje informacij na naslednjih področjih: zaposlovanju, dostopu do štipendij, usposabljanju, različnih konferencah, pripravništvu in tečajih. Profesorica iz Evropske univerze v Tirani dr. Emire Qosja pa je spregovorila o vlogi žensk v podjetništvu in na trgu dela v Albaniji.
Sledila je razprava o dosedanjih in prihajajočih projektnih aktivnostih. Dosedanje aktivnosti projektnih partnerjev obsegajo analizo trenutnega stanja na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in enakosti spolov v vsaki posamezni državi, v okviru že obstoječih spletnih strani delodajalskih projektnih partnerjev pa je bilo vzpostavljeno posebno spletno mesto, namenjeno projektu. Do sedaj so bili objavljeni tudi elektronski letaki, katerih vsebina obsega zakonodajni okvir EU s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter predstavitev dobre prakse na tem področju. V Slovenije je le to že zelo dobro poznano, v drugih državah projektnih partnerjev pa predstavlja novost (med drugim jim je bil predstavljen Certifikat družini prijazno podjetje).

V okviru prihajajočih aktivnosti so partnerji razpravljali in se dogovorili o vsebini dveh publikacij, ki sta namenjeni predstavitvi tematike obravnavanega področja. Načrtovano je, da se v okviru projekta izdelata dve publikaciji, in sicer 1) publikacija, namenjena šolajočim dekletom, in 2) publikacija, namenjena delodajalcem. Medtem ko bo prva s svojo motivacijsko vsebino šolajoča dekleta spodbujala k drznejšemu razmišljanju o poklicni izbiri in možnostih, ki se dekletom poleg »tipično ženskih« poklicev in izobraževanja ponujajo na trgu, bo druga publikacija delodajalce seznanila z evropsko ureditvijo področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in enakosti spolov, z modelom ukrepov namenjenih spodbujanju poklicnega in družinskega življenja v tej regiji in jih bo mogoče vključiti v kolektivne pogodbe.

Projektni partnerji so na sestanku v Tirani med drugim razpravljali o nekaterih predlogih ukrepov, za katere ocenjujejo, da bi jih bilo mogoče vključiti na raven kolektivnih pogodb dejavnosti in podjetniških kolektivnih pogodb v svojih državah. Preko le teh bi se v okviru določenih delovnopravnih institutov, kot so delovni čas, različne odsotnosti z dela, kraj opravljanja dela, ipd., omogočilo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja in enakost spolov z namenom, da se tradicionalna miselnost delitve vlog na eni strani na zasebno (dom) v domeni žensk in na drugi strani na poklicno (delo) v domeni moških v državah projektnih partneric, začne spreminjati. Model ukrepov bi tako predstavljal vir razvoja in izhodišče za nadaljnjo krepitev projektne tematike na ravni socialnega dialoga med projektnimi partnerji.

Obe zgoraj omenjeni publikaciji bosta zajemali tudi dobre prakse, s katerimi si bodo lahko ciljne skupine lažje predstavljale obravnavano področje in priporočila implementirale tudi v praksi. Publikaciji bodo projektni partnerji razširjali v okviru dogodkov in delavnic, namenjenih dijakinjam, socialnim partnerjem, oblikovalcem politik in ostali zainteresirani javnosti. Vsi navedeni dogodki in delavnice se bodo odvijali v državah projektnih partnerjev.

Na sestanku je bilo predstavljeno promocijsko gradivo za ozaveščanje o pomembnosti obravnavane tematike, med katerim bo tudi promocijski material za šolajoča dekleta z natisnjenim sporočilom: »Be yourself. Choose the profession you dream of.«

Ob zaključku srečanja so se parterji dogovorili o študijskem obisku, ki je načrtovan v začetku aprila v Bruslju. Obisk bo namenjen srečanjem s predstavniki evropskih socialnih partnerjev Businesseurope in ETUC, nacionalnih delodajalskih združenj in Evropske komisije ter razpravi o pomenu evropskega socialnega dialoga za nacionalni socialni dialog in obratno ter o različnih praksah držav članic na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in enakosti spolov.

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice