PPDZ-S, Program podpore za delodajalce in zaposlene pri opravljanju stresa povezanega z delom

PPDZ-S, Program podpore za delodajalce in zaposlene pri opravljanju stresa povezanega z delom

Projekt PPDZ-S se izvaja na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sklenjene med Univerzo v Mariboru in Ministrstvom Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve. V projektu bomo obravnavali problematike na več nivojih in sicer iz področja psihosocialne in zdravstvene obremenjenosti na delovnem mestu ter ukrepi, namenjeni izboljšanju delovnega okolja.

Posamezne vidike obravnavanih problematik smo razdelili na sledeča področja:

 • stres na delovnem mestu
 • fluktuacija na delovnem mestu
 • izostajanje (absentizem) na delovnem mestu
 • zmanjševanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu
 • izgorevanje na delovnem mestu
 • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

S projektom želimo razviti tudi instrument z namenom določanja psihosocialnih in zdravstvenih dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s stresom. Namen projekta PPDZ-S je ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja zaposlenih, povezanega s stresom na delovnem mestu.

Glede dosedanjega poteka aktivnosti pa bi omenili tudi del, ki se nanaša na pilotska podjetja. Z njimi smo do sedaj:

 • ustanovili svetovalni odbor znotraj podjetja, ki predstavlja neke vrste delovni odbor članov podjetja iz vseh nivojev.
 • predstavili projekt zaposlenim v podjetjih na uvodnem predavanju.
 • izvedli raziskavo o stanju na področju stresa v podjetju.
 • pripravili rezultate in analizo raziskave.
 • pripravili ukrepe za obvladovanje problematike za vsako podjetje individualno.

 

Več na: obvladajmo-stres.si

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice