GOFORCHANGE: Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

GOFORCHANGE: Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Dandanes je v podjetjih vse več prestrukturiranj, ki so povezana z rastjo ali preživetjem podjetja. Spremembe se lahko pojavijo v različnih oblikah; lahko so načrtovane ali spontane, včasih se prestrukturira celotno podjetje, včasih pa zaradi reševanja izzivov in uresničevanja možnosti prihaja do sprememb le pri določenih funkcijah ali enotah podjetja.

Naraščajoča konkurenca pomeni potrebo po neprestanem izboljševanju izdelkov in storitev, hitreje pa morajo tudi prihajati na trg. Nove tehnologije in visoke zahteve kupcev so včasih razlog za reorganizacijo celotnega podjetja. Proces uvajanja sprememb je kompleksen in že pripravljen »recept« seveda ne obstaja.

Ključna vprašanja, ki jim je potrebno posvetiti posebno pozornost na začetku uvajanja sprememb, so:

 • učinkovito vodenje - pospešuje spremembe, saj zagotavlja jasno in realistično vizijo glede prihajajočih sprememb. Obstajajo različni stili vodenja, vsak izmed njih je lahko dober. Kombinacija različnih pristopov, ki so odvisni od situacije, oseb in namena, pa daje prožnost in pospešuje zaupanje vseh vpletenih.
 • pravočasno in ustrezno usposabljanje – dosežemo ga z vključevanjem vseh zaposlenih v nov proces in jim omogočimo, da sprejmejo in podprejo spremembe.
 • osveščenost zaposlenih – za doseganje pričakovanih rezultatov je ključno, da so zaposleni dobro informirani. Trenutna gospodarska kriza je pokazala, da je varnost ključni dejavnik pri motiviranju zaposlenih in doseganju konkurenčnosti.
 • sistem materialne in nematerialne stimulacije – uvajanje različnih orodij za oblikovanje primerne motivacijske politike. Vzpostavljanje sistema za motiviranje in stimuliranje je zelo kompleksen in kreativen proces. Ta aktivnost je povezana s preučevanjem značilnosti, potreb in interesov organizacije ter pričakovanj njenih zaposlenih, ki lahko spodbudijo motive za učinkovito doseganje ciljev organizacije. Izbrana vrsta motivov in spodbud, ki morajo ustrezati sodobnemu razvoju organizacije in njenih zaposlenih, predstavlja vsebino motivacijskega sistema.

Težave, na katere največkrat naletimo v podjetjih srednje in vzhodne Evrope, so povezane z dejstvom, da lastniki privatiziranih podjetij niso podrobno seznanjeni z delom v podjetju in s poslovno specifiko. Pogoji, pod katerimi je bilo v teh državah gospodarsko prestrukturiranje izvedeno pred dvajsetimi leti, se znatno razlikujejo od današnjih. Vodstva podjetij nimajo zadostnih izkušenj za stalno prilagajanje, ki izhaja iz tehnoloških sprememb, inovacij, povečane konkurence in sprememb želja potrošnikov. Obstaja torej jasna potreba po izmenjavi informacij, izkušenj in znanja na področju razvoja preventivnih ukrepov in strategij za ublažitev socialnih posledic prestrukturiranja.

 

CILJI PROJEKTA

Enoletni projekt GoForChange, ki se je začel 1. 8.2012, ima naslednje cilje:

 • povečati zavedanje in znanje delodajalcev na področju dobrih praks upravljanja s spremembami;
 • seznaniti delodajalce z različnimi strategijami in tehnikami obvladovanja sprememb ter modeli informiranja, motiviranja in pripadnosti zaposlenih;
 • predstaviti vrsto orodij za vključevanje zaposlenih v proces upravljanja s spremembami

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Tekom enoletnega projekta nameravamo izvesti naslednje aktivnosti:

 • raziskava med podjetji srednje in vzhodne Evrope v zvezi z njihovo ozaveščenostjo o instrumentih, ukrepih in strategijah za uvajanje in obvladovanje sprememb;
 • izvedba seminarjev, okroglih miz in konference na temo obvladovanja sprememb in s tem povezane vloge socialnega dialoga (v Sloveniji bomo izvedli dva seminarja);
 • priprava spletne strani s knjižnico vseh dosegljivih gradiv na temo upravljanja s spremembami;
 • objava publikacije, ki bo prikazala izkušnje, izmenjane med partnerji v okviru projekta, o razvoju preventivnih ukrepov in strategij upravljanja s spremembami ter s tem povezani vlogi socialnega dialoga (na voljo bo tudi v slovenskem jeziku).

 

PROJEKTNI PARTNERJI

V projektu sodelujejo delodajalske organizacije in sindikalni partnerji iz Bolgarije, Slovenije, Hrvaške in Makedonije. V projekt je vključen tudi Nemški partner BdW (Izobraževalni inštitut za gospodarstvo), katerega vloga je zagotavljanje znanja in sodelovanje pri izvedbi dogodkov v okviru projekta.

Več o projektu si lahko preberete na: www.goforchange.biz

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt GoForChange sofinancira Evropska komisija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice