AW - Staranje delovne sile

Projekt je:

 • ozaveščal o problemih staranja delovne sile v podjetjih, partnerskih federacijah ter njihovih panožnih in regijskih združenjih, v ostalih organizacijah socialnih partnerjev, vladi in širši javnosti,
 • prepoznal ovire pri zaposlovanju starejših delavcev in sprožil potrebne ukrepe za pravilno ravnanje s starejšo delovno silo,
 • okrepil socialni dialog v novih državah članicah in eni državi kandidatki ter utrdil zmogljivosti organizacij delodajalcev iz Srednje Evrope (in njihovih panožnih združenj).

Partnerji, ki so sodelovali pri projektu, so odprli temo o staranju delovne sile v okviru združenj delodajalcev in njihovih članov v svojih državah ter tako segli tudi do širše javnosti. Rezultati ankete o zaposlovanju starejših delavcev, katera je bila izvedena med samim projektom v sodelujočih državah, in državne dejavnosti (izmenjava odločilnih informacij s podjetji, državnimi institucijami) so sodelujočim federacijam pripomogle pri razumevanju ovir in težav, na katere naletijo podjetja pri zaposlovanju starejših delavcev. Pridobili smo tudi veliko uporabnih informacij o možnostih zaposlovanja starejših delavcev, kot tudi o razreševanju glavne dileme, kaj je dejansko potrebno storiti, da bi podjetja zaposlovala (več) starejše(ih) delavce(ev). Staranje delovne sile bo ostalo v načrtu naših federacij, prav tako pa se bo nadaljevalo naše sodelovanje. Integracija starejše delovne sile in ozaveščanje bosta v prihodnosti predstavljala pomembno nalogo. Združenja delodajalcev, katera sodelujejo pri projektu, bodo v prihodnosti imela aktivnejšo vlogo na področju staranja delovne sile.

 

Rezultati projekta:

 • vzpostavitveni dokument šestih združenj delodajalcev Srednje in Vzhodne Evrope: Staranje delovne sile – obvladovanje izziva,
 • anketa med delodajalci
 • zaključna konferenca “Staranje delovne sile – kako obvladati izziv”

 

Partnerji, ki so sodelovali pri projektu:

 • Konfederacija madžarskih delodajalcev in gospodarstvenikov (MGYOSZ) – Madžarska
 • Konfederacija industrije Češke republike (SPCR) – Češka republika
 • Zveza nacionalnih delodajalcev (RUZ) – Slovaška
 • Federacija avstrijske industrije (IV) – Avstrija
 • Združenje delodajalcev Hrvaške (HUP) – Hrvaška

 

Podporne evropske organizacije socialnih partnerjev:

 • The Confederation of European Business (Konfederacija evropskega gospodarstva) – BUSINESSEUROPE

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt je delno financiran s strani Evropske komisije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice