Upravni odbor Združenja je izvršilni organ skupščine ZDS in ima 15 članov.

Sestavljajo ga:

 • 11 predstavnikov sekcij,
 • predsednik Združenja,
 • 2 podpredsednika Združenja,
 • generalni sekretar.

Skupščina ZDS verificira člane upravnega odbora, ki so bili kot predsedniki odborov izvoljeni v svojih sekcijah in jih zastopajo v skladu s tem statutom. Vsakega predsednika sekcije lahko v upravnem odboru nadomešča njegov namestnik.

Pristojnosti Upravnega odbora ZDS so:

 • sprejemanje predlogov odločitev za skupščino ZDS ter izvajanje njene politike in sklepov,
 • sprejemanje sklepov v zvezi s kolektivnimi pogajanji in sklenitvijo splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo ter sprejemanje usmeritev glede panožnih kolektivnih pogodb,
 • pogajanja in sklepanje socialnega sporazuma,
 • sprejemanje akta o organiziranju strokovne službe Združenja in akta, s katerim se urejajo delovna razmerja v strokovni službi Združenja,
 • imenovanje generalnega sekretarja Združenja,
 • ustanavljanje odborov, komisij ali drugih strokovnih teles Združenja,
 • imenovanje predstavnikov Združenja v Ekonomsko socialni svet in druge institucije, kjer ima Združenje svoje predstavnike,
 • razpravljanje o predlogih, stališčih in smernicah članov,
 • odločanje o porabi finančnih sredstev v okviru sprejetega finančnega načrta,
 • odločanje o drugih vprašanjih iz dejavnosti oz. poslovanja Združenja
 • imenovanje odgovornega urednika,
 • odločanje o izdajanju medijev,
 • potrjevanje programske sheme.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice