V skladu s Statutom ZDS ima Skupščina ZDS 55 predstavniških mest, iz vsake sekcije je izvoljenih po 5  članov Skupščine.

Mandat članov skupščine traja 4 leta. 

Skupščina ima v skladu s Statutom ZDS naslednje pristojnosti:

  • sprejema statut Združenja in njegove spremembe,
  • voli predsednika in dva podpredsednika Združenja,
  • verificira člane upravnega odbora, ki so bili kot predsedniki odborov izvoljeni v svojih sekcijah oziroma v Panožnih združenjih delodajalcev,
  • sprejema plan dela in finančni načrt,
  • odloča o splošnih izhodiščih za kolektivna pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb,
  • odloča o reorganizaciji Združenja,
  • sprejema letno poročilo in letni zaključni račun,
  • odloča o prenehanju Združenja,
  • odloča o ostalih vprašanjih v skladu s tem statutom in pogodbo o ustanovitvi Združenja,
  • sprejema poslovnik o svojem delu. 

Skupščina lahko s posebnim sklepom prenese posamezne pristojnosti na upravni odbor Združenja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice