Člani lahko v okviru ZDS aktivno sodelujejo v eni izmed 11 sekcij dejavnosti, v katero se uvrstijo glede na šifro opravljanja glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) ter upoštevajoč interese podjetja.

Vsaka sekcija ima odbor, ki ga sestavlja od 5 do 9 članov, izvoljenih skladno s Statutom ZDS.

Naloge sekcij so:

  • Aktivno sodelovanje pri oblikovanju smernic in stališč za skupščino in upravni odbor glede sklepanja kolektivnih pogodb v gospodarstvu, kakor tudi smernic in stališč o skupnih makro-ekonomskih okvirih za pogajanja s sindikati, vlado in delodajalskimi asociacijami pri sklepanju socialnega sporazuma.
  • Priprava konsistentnih strokovnih podlag za pogajanja s sindikati in zagotovitev ustrezno usposobljenih pogajalskih ekip, ki bodo lahko uspešno vodile kolektivna pogajanja na ravni dejavnosti oz. panog, upoštevajoč različne pogoje gospodarjenja v posameznih dejavnostih oz. panogah, zlasti kvantifikacijska struktura delovne sile, težavnost delovnih pogojev, gospodarski položaj posameznih panog, itd.
  • Sklepanje panožnih kolektivnih pogodb in ustreznih tarifnih prilog.
  • Identifikacija interesov in potreb po strokovni pomoči pri uresničevanju delodajalske funkcije v posamezni dejavnosti oz. panogi.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice