Zvišanje najnižjih osnovnih plač in povračil stroškov prevoza na delo in iz dela v dejavnosti poslovanja z nepremičninami

V Uradnem listu RS št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022 je objavljena nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Tarifna priloga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2022. 

Tarifna priloga je sklenjena za obdobje do konca leta 2022. Če do izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena nova, se časovna veljavnost prej veljavne Tarifne priloge podaljša vsakokrat za obdobje enega leta

V Tarifni prilogi se zvišujejo zneski najnižjih osnovnih plač in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, in sicer:

1. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE 

Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih se povečajo za 5,5% in od 1. 7. 2022 znašajo:

Tarifni razred
SKUPINA I
SKUPINA II
SKUPINA III
1. 7. 2022
     
I.
432,92 €
461,11 €
489,32 €
II.
470,53 €
501,54 €
532,56 €
III.
519,41 €
554,09 €
588,77 €
IV.
605,90 €
647,05 €
688,24 €
V.
658,54 €
703,64 €
748,79 €
VI.
869,10 €
930,00 €
990,93 €
VII
1.072,15 €
1.148,27 €
1.224,46 €
VIII.
1.372,99 €
1.471,64 €
1.570,41 €
IX.
1.636,20 €
1.754,60 €
1.873,10 €

 

2. POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100% cene najcenejšega javnega prevoza. Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu iz naslova povračila stroškov prevoza na delo in z dela izplačilo kilometrine v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja.

 


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.


 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice