Znesek povračila stroškov za prehrano med delom po ZPSDP

V Uradnem listu RS, št. 46/2019, z dne 19.7.2019, je bil objavljen znesek povračila stroškov za prehrano med delom za obdobje julij–december 2019 po Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP).

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF) določa višine nekaterih prejemkov za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava.

Iz 11. člena zakona izhaja, da se povračilo stroškov za prehrano med delom po tem zakonu usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2019, na podlagi katerega se določi povračilo stroškov za prehrano med delom za obdobje julij–december 2019, znaša 1,041. Znesek povračila stroškov za prehrano med delom po ZPSDP za obdobje julij–december 2019 tako znaša 4,61 eura na dan.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice