Znani so prejemniki slovenske nagrade za družbeno odgovornost horus 2016

Nagrajenci HORUS 2016 so: AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, IDentiks kartični sistemi d.o.o., Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Contall d.o.o, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Jurček Nowakk, dr. Danica Purg, dr. Tanja Bagar ter John Doma, Kanada.

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi, sta v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami, med katerimi je tudi Združenje delodajalcebv Slovenije, 9.12.2016 v Viteški dvorani mariborskega gradu v Mariboru, razglasila prejemnike Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2016.

»Podobno kot vizionarska podjetja, najbolj uspešna na svetu stoletje dolgo, dokazujejo tudi prejemniki nagrad in priznanj HORUS, da se družbena odgovornost izplača tudi na kratek, predvsem pa na dolgi rok,« je ob podelitvi letošnjih nagrad povedal predsednik organizacijskega odbora Horus in predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej.

Med finaliste nagrade HORUS 2016 so se uvrstila vsa podjetja, ki so dosegla vsaj 51 % vseh možnih točk v prvem krogu ocenjevanja. Zmagovalci razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2016 v posameznih kategorijah, po izboru ocenjevalne komisije (2. krog ocenjevanja), so naslednji:

  • Nagrada Horus 2016 za strateško celovitost pravne osebe: kategorija zavodi in druge organizacije: AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, kategorija mikro podjetja: IDentiks kartični sistemi d.o.o., kategorija majhna podjetja: Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., kategorija srednje velika podjetja: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o..
  • Priznanje PRESS: Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o..
  • Priznanje za PROJEKT: kategorija mikro podjetja: Contall d.o.o, kategorija velika podjetja: Lidl Slovenija d.o.o. k.d..
  • Za posebno priznanje se je na predlog javnosti in soorganizatorjev projekta potegovalo več kandidatov v več podkategorijah. Posebna priznanja v kategoriji splošno prejmejo: Jurček Nowakk, dr. Danica Purg, dr. Tanja Bagar. Podjetnik s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu: John Doma, Kanada.

Ocenjevalna komisija se je odločila, da na predlog Marka Pogačnika, avtorja kipcev za nagrade Horus, in Anite Hrast, za posebne zasluge pri nastanku in razvoju te nagrade ter dolgoletnem družbeno odgovornem delu letos prvič podeli Platinasto nagrado Horus 2016 in sicer zasl. prof. ddr. Matjažu Muleju. Člani ocenjevalne komisije so se za to odločili brez vednosti zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja o prejetju te nagrade, ki je bil v tem primeru izločen iz procesa odločitve za nagrado, ki jo prejme.
Ocenjevanje je potekalo v dveh krogih, ocenjevalo je 32 ocenjevalcev, ki so bili razdeljeni v več podskupin. Člani ocenjevalne komisije so bili imenovani iz vrst organizatorjev, podpornih partnerjev projekta, strokovnih organizacij. Delo je potekalo od oktobra do decembra, pri ocenjevanju je bil poudarek dan celovitim pristopom k družbeni odgovornosti, njihovim projektom, aktivnostim ter spremljanju družbenih učinkov. Vprašalniki in ocenjevanje je bilo, kot vsako leto doslej, povezano z merjenjem družbenih učinkov podjetij ter standardom za družbeno odgovornost ISO26000.

Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2016 v 1. krogu so bili: Matej Mušič, dr. Mirjam Dular, Jože Gornik, dr. Drago Kos, mag. Vesna Lešnik Štefotič, mag. Dejvi Ružič, Viviana Žorž, Sonja Klopčič, Saša Kek, Tatjana Šeneker, Simona Pekolj, Angelca Ademovič, Breda Vodopija, Alenka Zelenič, Jose Morales, Marko Kiauta. Člani ocenjevalne komisije nagrade Horus 2016 v 2. krogu ocenjevanja, katerih naloga je bila izbor nagrajencev in prejemnikov posebnih priznanj, so bili: Blažka Kramar, Vera Aljančič Falež, mag. Janko Burgar, Karidia Toure Zagrajšek, Jože Smole, Tatjana Fink, mag. Alenka Marovt, Vinko Nedelko, mag. Liljana Drevenšek, mag. Natalie C. Postružnik, mag. Aleksandra Podgornik, Jasmina Vidmar, dr. Zvone Žigon, ddr. Matjaž Mulej, Marjetka Kastner, mag., dr. Aleksandra Pivec. Predsedniki/ce posameznih komisij so bili prvo imenovani člani v posamezni skupini. Predsednica 1. kroga ocenjevanja je bila dr. Mirjam Dular, predsednik 2. kroga ocenjevanja je bil dr. Zvone Žigon. Predsednik celotne ocenjevalne komisije v obeh krogih je bil Jože Smole.

Inštitutu IRDO in PRSS so se kot podporni člani projekta pridružile še naslednje organizacije: Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos sofinancirajo prijavitelji ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad RS za mladino in Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS je vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Organizatorji vabijo slovenska podjetja in zavode ter posameznike, da predstavijo svoje družbeno odgovorno delo in se že spomladi 2017 prijavijo na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2017.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice