Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)

V Uradnem listu RS, št. 10/2017 je bil objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.

Podlaga za sprejem zakona sta Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in Direktive 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES, ki državam članicam nalagata njen prenos. Poleg prenosa navedenih Direktiv, je cilj zakona določitev podrobnejših pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 ter Uredbe (EU) št. 1231/2010 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004 in 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva. Z drugo besedo, predlog zakona ureja izdajo potrdila A1 za napotene in samozaposlene osebe. Namen nove ureditve je, da se prepreči čezmejno izvajanje storitev ter v tem okviru napotitve delavcev na delo t.i. slamnatim podjetjem ter drugim delodajalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za čezmejno izvajanje storitev na podlagi vključenosti delavca v obvezna socialna zavarovanja v RS.

Zakon bo stopil v veljavno 15 dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se bo pričel s 1. januarjem 2018.

Besedilo zakona je dostopno tudi na spletnih straneh ZDS.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice