Zakon o čezmejnem izvajanju storitev objavljen v uradnem listu

V Uradnem listu RS št. 40/2023 je bil 3.4.2023 objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1).


Z dnem uveljavitve Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) preneha veljati drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), po katerem se za delavce, ki so v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu in so poslani na delo v tujino kot plača, od katere se plačujejo prispevki, šteje plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Sloveniji. Drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2 se uporablja še za izplačila plač za obdobje do vključno decembra 2023, pri izplačilu plač za mesec januar 2024 in nadaljnje mesece pa se bo za napotene delavce kot osnova za plačilo prispevkov morala upoštevati dejansko izplačana plača za delo v tujini.


Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, naslednje določbe pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024:

  • izvajanje Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, na drugi strani,
  • čezmejno izvajanje storitev delodajalcev in samozaposlenih ose (II. poglavje zakona),
  • vodenje evidenc prijav izvajanja storitev, izdanih potrdil A1 ter nadzorov na cesti nad tujimi delodajalci oziroma samozaposlenimi osebami na področju mednarodnega prevoza, (V. poglavje zakona, evidence)
  • določbe glede ugotavljanja resničnosti izjave o izpolnjevanju pogojev za izdajo potrdila A1, resničnosti izjave samozaposlenih oseb, neposrednega vpogleda v elektronsko evidenco Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede podatkov o izdanih potrdilih A1, pridobivanja podatkov o opravljenih prijavah izvajanja storitev, neposreden vpogled v elektronsko evidenco Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) o prijavah začetka izvajanja storitev,
  • določba o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

ZČmIS-1 je bil sprejet marca 2023, temeljni cilj in namen zakona pa je po navedbah MDDSZ zagotovitev ustreznega prenosa direktiv EU v nacionalno zakonodajo z vidika reguliranja in urejanja delovnopravnega statusa vseh napotenih delavcev, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). 

Vir: Spletna stran MDDSZ, 4.4.2023.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice