Za uveljavljanje osebne olajšave za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči zavezancem ni treba vlagati vloge

FURS je 5.1.2023 objavil pojasnilo glede načina upoštevanja osebne olajšave pri sestavi IID za zavezance, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči, nepretrgoma najmanj 10 let. 

FURS bo zavezancem, rezidentom osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let (zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 eurov), upošteval pri informativnem izračunu dohodnine na podlagi prejetih podatkov organa, pristojnega za zaščito, reševanje in pomoč.

Zavezancem ni treba vlagati vloge za uveljavljanje te osebne olajšave, saj se bo na podlagi podatkov iz evidenc, ki ji bo FURSU sporočila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ta priznala avtomatično.

Vir: Spletna stran FURS, 5.1.2023.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice