Višje najnižje osnovne plače po Kolektivni pogodbi za poslovanje z nepremičninami za delo opravljeno v januarju 2023 in dalje

V decembru 2022 je bila podpisana Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki še ni objavljena v Uradnem listu RS. 

Za delo opravljeno v januarju 2023 in dalje so najnižje osnovne plače višje za 6,0 % in mesečni zneski za polni delovni čas znašajo:

Tarifni razred

SKUPINA I 

SKUPINA II 

SKUPINA III 

I.

458,90 €

488,78 €

518,68 €

II.

498,76 €

531,63 €

564,51 €

III.

550,57 €

587,34 €

624,10 €

IV.

642,25 €

685,87 €

729,53 €

V.

698,05 €

745,86 €

793,72 €

VI.

921,25 €

985,80 €

1.050,39 €

VII

1.136,48 €

1.217,17 €

1.297,93 €

VIII.

1.455,37 €

1.559,94 €

1.664,63 €

IX.

1.734,37 €

1.859,88 €

1.985,49 €

Posebej je treba izpostaviti, da so podpisniki Tarifne priloge soglašali, da določitev najnižjih osnovnih plač po tej Tarifni prilogi ni razlog za znižanje obstoječih najnižjih osnovnih plač pri delodajalcih. V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.

Z januarjem 2023 znaša povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 100 % cene najcenejšega javnega prevoza, če ni možnosti javnega prevoza, je kilometrina enaka zgornjemu znesku iz davčne uredbe – 0,21 €/km.

Tudi povračilo stroška prehrane med delom je enako zgornjemu znesku iz davčne uredbe - 7,96 EUR, če pa je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, se za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah obračuna 0,99 EUR.

Regres za letni dopust, ki tudi za leto 2023 znaša 65 % zadnje znane povprečne mesečne plače v RS pred izplačilom regresa, jubilejna nagrada in prejemki vajencev, dijakov in študentov na obveznem praktičnem usposabljanju, ostajajo nespremenjeni.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice