Višina pokojninske osnove, osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in nadomestila za čas poklicne rehabilitacije

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2022ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022 in začne veljati naslednji dan po objavi.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2022 znaša 1.024,75 eura oziroma 750,12 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2022 znaša 4.099,00 eurov oziroma 3.000,47 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Nadomestila iz 80. člena (nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije), 84. člena (začasno nadomestilo), 85. člena (pravica do nadomestila za invalidnost) in 86. člena (pravica do delnega nadomestila) ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2022, se od 1. januarja 2022 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 630,22 eura.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2022, se od 1. januarja 2022 dalje odmeri največ v višini 2.520,89 eura.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice