Uskladitev invalidnin za telesno okvaro

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022 in začne veljati naslednji dan po objavi.

Invalidnine za telesno okvaro se od 1. marca 2022 uskladijo za 4,9 odstotka in znašajo: 

Telesna okvara

Znesek invalidnine (v EUR), če je telesna okvara posledica     

Stopnja    Odstotek       poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni   
bolezni ali
poškodbe izven dela   
1. 100 107,18 75,02
2. 90 98,25 68,76
3. 80 89,31 62,51
4. 70 80,37 56,27
5. 60 71,45 50,02
6. 50 62,51 43,76
7. 40 53,59 37,50
8. 30 44,67 31,26

 

 

 

Uskladitev se izvede po uradni dolžnosti pri izplačilu invalidnin za telesno okvaro za mesec april 2022.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice