Sproščanje ukrepov pred prvomajskimi prazniki

V Uradnem listu RS, št. 63 z dne 22.4.2021 je bilo objavljenih več odlokov s katerimi se sproščajo omejitve za zajezitev epidemije COVID-19


Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Ta odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

V vseh statističnih regijah se podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, torej ohranja se sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti.

Sproščanje ukrepov na področju turizma

Dodatno se v statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata. Slednje je dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se tako pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov ali z dokazilom o prebolelosti ali dokazilom o cepljenju.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati 26. aprila 2021, določila o opravljanju gostinske dejavnosti pa 24. aprila 2021.

Vir: MGRT, https://www.gov.si/novice/2021-04-22-sproscanje-ukrepov-na-podrocju-turizma/, 22.4.2021.


Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Ta odlok začne veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Zbiranje do deset ljudi
Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Dovoljeni shodi in prireditve do deset ljudi
Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).

Upoštevati je treba naslednje omejitve:

  • število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev,
  • število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 10 udeležencev,
  • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
  • v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami
Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami.

Vir: MNZ, https://www.gov.si/novice/2021-04-22-odpravljena-prepoved-prehajanja-med-regijami-dovoljene-prireditve-do-deset-ljudi/, 22.4.2021.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.


Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2021-04-23-nova-pravila-pri-ponujanju-in-prodajanju-blaga-in-storitev-na-podrocju-voznikov-in-vozil/, 23.4.2021.


Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Več informacij na https://www.gov.si/novice/2021-04-22-sproscanje-ukrepov-na-podrocju-sporta/.


Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Ta odlok začne veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.


Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Ta odlok začne veljati 25. aprila 2021. Spremembe in dopolnitve 10. in 11. člena ter nova Priloga odloka se začnejo uporabljati 26. aprila 2021, do takrat pa se uporabljajo 10. in 11. člen ter Priloga Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21). Odlok velja do 2. maja 2021.

Nadzor napotitev v karanteno ob prihodu iz tujine

Inšpektorat Republike Slovenije za delo ob bližajočih se prvomajskih praznikih opozarja na spoštovanje določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), po katerih Policija osebe, ki prihajajo v Slovenijo iz območij z visokim tveganjem za okužbo, napoti v karanteno na domu.

To pomeni, da je osebi odrejena samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 Policija skupaj z ZIRS in IRSD, ki bo v prihodnji dneh nadziral spoštovanje karantenskih napotitev na lokacijah delodajalcev, pozivamo vse, ki bodo napoteni v karanteno na domu, k doslednemu spoštovanju teh napotitev oziroma splošnih navodil NIJZ.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-04-22-nadzor-napotitev-v-karanteno-ob-prihodu-iz-tujine/, 22.4.2021.

Dodana nova cepiva za vstop v državo brez napotitve v karanteno

Več informacij: MNZ: https://www.gov.si/novice/2021-04-22-dodana-nova-cepiva-za-vstop-v-drzavo-brez-napotitve-v-karanteno/, 22.4.2021. 

 


Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Ta odlok začne veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Pod določenimi pogoji je dovoljeno:

  • Ponujanje storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij
  • Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge)
  • Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice