Spremembe Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

V Uradnem listu RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023 sta objavljena Aneks h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti in Aneks št. 17 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti.

V Aneksu so objavljene spremembe 55. in 56. člena kolektivne pogodbe, ki se nanašata na druge osebne prejemke in povračila stroškov v zvezi z delom.

V Aneksu št. 17 k Tarifni prilogi so objavljeni novi zneski povračila stroška prehrane, ki znaša 6,50 EUR, delavec, ki dela 10 ur ali več pa je za vsako uro dela nad 8 ur dodatno upravičen do 0,85 EUR in novi zneski povračila stroška prevoza na delo in z dela. Le ta znaša 100 % cene najcenejšega javnega prevoza. Če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v višini 0,21 EUR za poln kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Ostala povračila stroškov v zvezi z delom (službena potovanja, terenski dodatek ter nadomestilo za ločeno življenje) se izplačujejo v višini zgornjih zneskov in pod pogoji, ki jih določa vsakokrat veljavna uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Za delo od junija 2023 dalje se višine izhodiščnih plač za založniško in knjigotrško dejavnost izenačijo in znašajo:

Tarifni razred

Založniška dejavnost

Knjigotrška dejavnost

I. enostavna dela

620,00

II. manj zahtevna dela

680,00

III. srednje zahtevna dela

740,00

IV. zahtevna dela

800,00

V. bolj zahtevna dela

910,00

VI. zelo zahtevna dela

1.100,00

VII. visoko zahtevna dela

1.290,00

VIII. najbolj zahtevna dela

1.590,00

IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela

1.810,00

 


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z razlagami, aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.


 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice