Spremembe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

V Uradnem listu RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D), ki na področju zaposlovanja tujcev uvaja tri ključne spremembe. 

Olajšan je postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Upravne enote namreč v teh primerih ne bodo več izdajale odločb v obliki pisne odobritve. Zamenjava delovnega mesta ali delodajalca ali zaposlitev pri več delodajalcih bo mogoča že na podlagi soglasja za zamenjavo podanega s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Sprošča se zaposlovanje tujcev, ki se bodo zaposlovali pri delodajalcih s področja javnega sektorja. Določbe Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se ne uporabljajo za tujce, ki  se zaposlujejo pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, v javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih oseb, v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, v varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, in v javnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve. 

Novela prav tako prosilcem za mednarodno zaščito omogoča  hitrejšo integracijo na trg dela. Sprememba prosilcu za mednarodno zaščito omogoča uveljavljanje pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela že po treh (pred tem šele po devetih) mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če v tem času tujcu še ni bila vročena odločitev o prošnji in zamude ni mogoče pripisati njemu. 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi, razen nove 20. točke drugega odstavka in nove 9. točke tretjega odstavka 5. člena ter spremenjene 8. točke drugega odstavka 6. člena zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona. Do začetka uporabe tega zakona, razen spremenjenih in dopolnjenih določb iz prejšnjega stavka, se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo).

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice