Spremembe v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

V Uradnem listu RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022 je objavljen Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, ki začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dne 1. 6. 2022 dalje.


Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti je v imenu stranke delodajalcev podpisala samo Medijska zbornica pri Gospodarski zbornici Slovenije. Sekcija za les in papir pri Združenju delodajalcev Slovenije se ni pridružila podpisu tega aneksa. 

Delodajalcem, ki so člani Združenja delodajalcev Slovenije, priporočamo, da se glede zavezanosti k izvajanju vsebine Aneksa št. 5 posvetujejo s strokovno službo Združenja delodajalcev Slovenije.


Aneks, ki je dostopen na spletni strani ZDS, določa, da se v 88. členu Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti črta tretji odstavek, ki določa: 

"Delavec je upravičen do povračila stroška lastnega prevoza, če ni možnosti javnega prevoza."

V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:

»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 6. 2022 dalje znašajo:

I. 
tarifni razred
515,81 EUR
II. 
tarifni razred
567,40 EUR
III. 
tarifni razred 
629,30 EUR
IV. 
tarifni razred
706,66 EUR
V. 
tarifni razred
804,68 EUR
VI. 
tarifni razred
923,30 EUR
VII. 
tarifni razred
1.047,11 EUR
VIII. 
tarifni razred
1.449,44 EUR
IX. 
tarifni razred
1.748,60 EUR«

 

V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se 2.2 točka spremeni tako, da glasi:
»2.2. Stroški prevoza na delo in z dela
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 EUR/km.
(2) V primeru napotitve delavca na delo v drug kraj je ta upravičen do povračila prevoza v višini, določeni v prejšnjem odstavku.«

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice