Vlada RS je na seji dne 22.9.2022 sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, katera uvaja spremembe na področju očetovskega in starševskega dopusta. S predlaganimi spremembami se v nacionalno zakonodajo prenaša Direktiva 2019/1158 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

- Spremembe na področju očetovskega dopusta 

Očetovski dopust se po predlogu novele skrajšuje iz 30 na 15 dni. Oče bo lahko izrabil 15 koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti otroka. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv. 

- Spremembe na področju starševskega dopusta 

V predlogu novele se trajanje pravice do starševskega dopusta zvišuje, in sicer se za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih, kot to zahteva Direktiva 1158/2019. V praksi slednje pomeni, da kadar oče na mati prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, lahko mati izrabi 260 dni starševskega dopusta, tako kot to velja že sedaj, očetu pa ostane še 60 dni, ki so neprenosljivi. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 dni lahko vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka. Neprenosljiv del starševskega dopusta lahko starša izrabita istočasno.

Očetovski dopust se torej skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo dobijo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni dopusta (105 dni materinskega dopusta + 160 dni lastnega starševskega dopusta + 100 dni prenosljivega očetovega starševskega dopusta). Oče lahko 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka, lahko tudi v več delih.

- Očetovsko in starševsko nadomestilo 

V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem nadomestilu veže na dvainpolkratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto oziroma predpreteklo leto, če za preteklo leto še ni znana, kot jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije.

- Trajanje pravice staršev do krajšega delovnega časa 

Trajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva se v predlogu novele podaljša do osmega leta starosti otroka, do zdaj je bilo do konca prvega razreda osnovne šole otroka, kar je v povprečju deset mesecev dlje. Prav tako bosta lahko oba starša delala s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, vendar skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko.

Predlog Zakona, ki je bil poslan v obravnavo Državnemu zboru RS najdete v priponki levo. 

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-09-22-spremembe-na-podrocju-starsevskega-varstva/ 

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice