Spremembe na področju očetovskega in starševskega dopusta

V Uradnem list RS št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F). 

Zakon prinaša spremembe na področju: 

- Starševskega in očetovskega dopusta

Zakon uvaja 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očete, hkrati pa ga ne skrajšuje za matere. Vsakemu od staršev bo tako pripadalo 60 dni neprenosljivega plačanega starševskega dopusta (doslej je imela zgolj mama neprenosljivih 30 dni). 

Po novem bo starševski dopust za vsakega od staršev znašal 160 dni. Očetovski dopust pa se bo s 30 skrajšal na 15 dni, starševski dopust pa podaljšal na 160 dni, pri čemer bo imel oče 60 dni neprenosljivih. 100 dni bo torej oče še vedno lahko prenesel na mater in bo mati lahko kot doslej izrabila 260 dni. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih.

- Pravice staršev do krajšega delovnega časa

Obdobje dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka se podaljšuje do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda). Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem koristila oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko, kot je bilo doslej, le da je lahko do sedaj to pravico izrabljal le eden od staršev in ne oba hkrati. Hkrati se odpravlja enoletna neprenosljivosti.
Prav tako se bo po novem podaljšalo obdobje koriščenja (prenesenega) starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti (doslej je bilo do zaključka 1. razreda).

- Starševskega nadomestila 

Maksimalna višina starševskega nadomestila, ki že sedaj znaša 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, se bo dvignila s spremembo definicije povprečne plače, in sicer ta ne bo več nominalno določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, ampak se bo podatke pridobivalo s Statističnega urada za preteklo leto. 

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, rojenih od 1. aprila 2023 dalje, ostale spremembe pa od 1. aprila 2023 (npr. krajši delovni čas do osmega leta starosti - to pomeni, da bodo vlogo lahko vložili tudi starši otrok, ki krajši delovni čas koristijo ali so koristili po veljavnem zakonu in bi želeli koristiti po novem). 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice