Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

V Ur. listu RS, št. 153/2022 z dne 6.12.2022 je bil objavljen Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-H).

Navedeni zakon spreminja 2.b člen, ki določa uporabo predpisov za linijske prevoze potnikov. Spremenjena vsebina celotnega člena zdaj določa uporabo predpisov za linijske prevoze potnikov tako, da se uredi delovni čas voznikov oziroma mobilnih delavcev pri prevozu potnikov v linijskem prevozu na način, da je glavno razlikovalno merilo vrsta linije, ki jo izvaja voznik, in ne več dolžina linije.

Prav tako se v 3. členu, ki določa definicije k 10. točki, ki določa delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov doda za besedilom »delovni čas voznika v« beseda »mestni«. Za 10. točko se doda nova, 10.a točka, ki  določa »delovni čas voznika v linijskih prevozih potnikov, razen pri prevozih iz prejšnje točke« in ga tudi opredeljuje.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E).

V zvezi s sprejetjem tega zakona opozarjamo na določbe Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Ur. l. RS, št. 192/2021), ki v 48. členu prehodne in končne določbe določa veljavnost nekaterih določb te kolektivne pogodbe na uveljavitev sprememb Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.

Navedeni 48. člen KP CPP določa naslednje:

(1) Kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2022.

(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 4. člena te kolektivne pogodbe se do uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16, 62/16 in 92/20) v delu, ki ureja prevoz potnikov v linijskih prevozih krajših od 50 km in še do največ šest mesecev po tem, ne uporablja poglavje Delovni čas, počitki, odmori in čas razpoložljivosti voznega osebja (od 22.a člena do 22.e člena).

(3) Glede delovnega časa se v času do uveljavitve sprememb Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16, 62/16 in 92/20) v delu, ki ureja prevoz potnikov v linijskih prevozih krajših od 50 km in še do največ šest mesecev po tem, smiselno uporabljajo določbe od 16. do 23. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09), ZDR-1, ZDCOPMD in ostalih veljavnih predpisov.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice