Sprejeta novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu RS, št. 53/2024, z dne 28.6.2024, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), ki med drugim določa tudi spremembe glede povračil stroškov dijaka na praktičnem izobraževanju v okviru učne pogodbe.

ZPSI-1C dopolnjuje sestavine učne pogodbe (36. člen ZPSI) in določa kot dodatno sestavino tudi določbo o pravici dijaka do prehrane med delom ali do povračila stroškov dijaku za prehrano med delom.

Nadalje se med dolžnosti delodajalca (37. člen ZSPI), ki sklene učno pogodbo, dodaja tudi dolžnost, da dijaku zagotovi prehrano med delom ali mu izplača povračilo stroškov za prehrano med delom.

Spreminja se določba o nagradi dijaku (42. člen ZSPI) in sicer tako, da se na novo glasi kot nagrada in prehrana med delom in določa:

V času praktičnega usposabljanja z delom ima dijak pravico do nagrade v skladu s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, ali drugimi predpisi in pravico do prehrane med delom, ki mu jo delodajalec zagotovi na enak način kot svojim zaposlenim.

Če delodajalec dijaku ne zagotovi prehrane med delom in v kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca, ni določena višina povračila stroškov za prehrano za dijake, izplača delodajalec dijaku povračilo stroškov za prehrano najmanj v višini cene malice, ki jo določa zakon, ki ureja šolsko prehrano.

Nagrado iz prvega odstavka tega člena in povračilo stroškov za prehrano iz prejšnjega odstavka delodajalec dijaku izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Dopolnjujejo se tudi kazenske določbe ZPSI tako, da je zagrožena globa za delodajalca v primeru kršitve določbe, ki določa nagrado in prehrano med delom.

V prehodnih in končnih določbah je določeno, da se že sklenjene učne pogodbe se s spremenjenim 36. členom zakona uskladijo do 1. septembra 2024.

Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2024, razen spremenjenega prvega odstavka 30. člena zakona, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice