Spodbude za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena delovna mesta.

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 680 evrov in se lahko izplačuje največ dvanajst (12) mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od dvajset (20) ur, lahko delodajalci zaposlijo invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti smejo delati le krajši delovni čas.

Za subvencijo za novo zaposlitev lahko kandidirajo:

  • delodajalci iz dejavnosti, kot na primer gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, trajnostni turizem ali iz drugih dejavnosti, ki prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb,
  • delodajalci, ki zaposlujejo delavce v poklicih, kot na primer mizar, gozdar, montažer, inženir, serviser, strokovnjak za okolje ali kakšen podoben poklic, katerega delo je okoljsko prijazno.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2024.

Več informacij najdeta na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: Portal gov.si, spletna stran ZRSZ, 19.8.2022.

Zelena delovna mesta 2

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice