Odpoved kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja

V Uradnem listu RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023 je objavljen Sklep o odpovedi kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja, katero je podal Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

Ker Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja ne vsebuje odpovednega roka velja drugi odstavek 16. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit, v nadaljevanju: ZKolP), ki določa, da če kolektivna pogodba ne vsebuje odpovednega roka, se kolektivna pogodba lahko odpove z odpovednim rokom šestih mesecev.

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja ne določa uporabe te kolektivne pogodbe po prenehanju veljavnosti, zato se uporabi 17. člen ZKolP, ki določa:  Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, če stranki ne določita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z delom ter varnost in zdravje pri delu.

 


 Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z razlagami, aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.


 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice