Seznanitev z Oceno diskriminatornosti Zagovornika načela enakosti in vložitvijo zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti na Ustavno sodišče Republike Slovenije

Zagovornik načela enakosti nas je seznanil z oceno diskriminatornosti 21. in 22. člena ZIUPOPDVE, ki jo prilagamo v priponki levo.

Zagovornik načela enakosti je prejel poziv za oceno diskriminatornosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, v nadaljevanju: ZIUPOPDVE), s katerima je bil v pravni red Republike Slovenije uveden nov odpovedni razlog (vezan na 89. člen Zakona o delovnih razmerjih in 156. člen Zakona o javnih uslužbencih). Ta omogoča odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov brez navedbe utemeljenega razloga starejšim delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Ob tem je Zagovornik prejel tudi poziv k ukrepanju skladno s pristojnostmi po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD).

Zagovornik je ZDS seznanil, da je dne 3. 2. 2021 zaključil postopek ocene diskriminatornosti  21. in 22. člena ZIUPOPDVE po 38. členu ZVarD in ocenil, da je omenjeni predpis diskriminatoren. Ocena diskriminatornosti št. 050-4/2021/12 z dne 3. 2. 2021, je objavljena v priponki.

Obveščamo vas tudi, da je Zagovornik na podlagi izvedene ocene diskriminatornosti skladno z določbo 38. člena ZVarD dne 4. 2. 2021 vložil Zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa na Ustavno sodišče Republike Slovenije. 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice