Reprezentativne delodajalske organizacije predlagamo umik Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je dne 1. 8. 2022 posredoval v javno obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – EVA: 2022-1611-0093 (v nadaljevanju: predlog zakona).

Reprezentativne delodajalske organizacije v celoti nasprotujemo parcialnim spremembam, ki jih prinaša predlog zakona, in na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022.

Ob tem posebej opozarjamo, da pred začetkom javne obravnave, predlog zakona ni bil obravnavan v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, kar je v nasprotju z veljavnimi Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta.

Ministrstvo za finance je že napovedalo celovito davčno reformo, v okviru katere bi lahko na podlagi celovite analize predlagalo tudi spremembe dohodninske zakonodaje, in sicer v smeri zagotovitve večjih neto prihodkov slovenskim državljanom, ne pa da predlaga parcialne spremembe, ki bodo njihove neto prihodke še zmanjšale.

Glede na vse navedeno Združenje delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Ministrstvu za finance predlagamo, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – EVA: 2022-1611-0093 umakne iz javne obravnave.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice