Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu

V Uradnem listu RS, št. 78/2022 z dne 2. 6. 2022 je objavljen nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13), razen 3., 4., 5. in 6. člena, ki se nanašajo na prijavo nevarnih pojavov in prijavo poklicnih bolezni. Naveden pravilnik se uporablja do začetka uporabe novega pravilnika.

Nov Pravilnik določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter:
– ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo v zvezi s prijavo nezgod pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
– ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s prijavo poškodbe pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
– izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s prijavo poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.

Obrazec za prijavo nezgod in poškodb pri delu se, v kolikor ni v pravilniku določeno drugače, izpolnjuje elektronsko na portalu SPOT. Navodila za izpolnitev obrazca bodo sprejeli predstojniki IRSD, ZZZS in NIJZ v osmih dneh od uveljavitve tega pravilnika. 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice