Podaljšani roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Državni zbor RS je 20.3.2020 zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), s katerim se določajo ukrepi, ki zavezancem za davek omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Z ZIUJP so določeni naslednji ukrepi:

  1. Rok za predložitev davčnih obračunov od dohodkov iz dejavnosti se podaljša do 31. maja 2020.
  2. Rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020 se podaljša do 31. maja 2020.
  3. Glede na to, da se podaljša rok za oddajo davčnega obračuna od dohodkov iz dejavnosti in da je na mesec oddaje davčnega obračuna vezana tudi uvrstitev zasebnikov v novo zavarovalno osnovo (v novo zavarovalno osnovo se uvrsti za mesec po mesecu, v katerem je predložil davčni obračun davčnemu organu), se zavezanec uvrsti v novo zavarovalno osnovo najkasneje za mesec junij 2020 (npr. če bo oddal davčni obračun v mesecu aprilu 2020, se uvrsti v novo zavarovalno osnovo za mesec maj 2020, če ga bo oddal maja 2020, se uvrsti v novo zavarovalno osnovo za mesec junij 2020).
  4. Davčni organ bo lahko na podlagi vloge zavezanca dovolil odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma obročno plačilo v največ 24 mesečnih obrokih, za ta čas pa se zavezancu ne bodo obračunale obresti.
  5. Zavezanec bo lahko davčnemu organu predložil zahtevo za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb na podlagi priložene ocene davčne osnove za tekoče leto ter podatki, ki dokazujejo  spremembo davčne osnove, kar pomeni, da jim davčnega  obračuna za tekoče obdobje pred vložitvijo vloge ne bo treba predlagati.
  6. Rok, v katerem mora davčni organ sestaviti in odpremiti informativne izračune dohodnine, se podaljša do 30. junija 2020.
  7. Rok za predložitev letnih poročil AJPES-u se podaljša do 31. maja 2020.
  8. Z zakonom je določeno, da se vsi navedeni roki v primeru , če do 31. maja 2020 ne bo preklicana epidemija, podaljšajo za 30 dni. 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice