Podaljšani dve javni povabili za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje je podaljšal roke za prijavo na javni povabili.

Po novem lahko delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev do 31. julija na javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih in do 15. novembra na javnem povabilu za zaposlovanje oseb iz programa učne delavnice. Vse ponudbe predložijo elektronsko na portalu ZRSZ za delodajalce.
Naj pri tem omenimo, da se z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavod že dogovarja o možnosti vnovičnega podaljšanja javnega povabila za trajno zaposlovanje mladih v tem letu.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020
V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidati se zaposlijo s polnim delovnim časom.

S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na Portalu za delodajalce na ZRSZ, do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2020.

 

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Delodajalcem lahko dodelimo subvencijo za zaposlitev tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas.

Kadar delodajalci ohranijo ali podaljšajo delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6 mesecev, prejmejo dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 EUR.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce ZRSZ, do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020.

Podaljsanje javnih povabil web

Več informacij na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsani-dve-javni-povabili-za-spodbujanje-zaposlovanja-brezposelnih.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice