Podaljšana veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

19.6.2024 je bil podpisan Aneks številka 4 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije s katerim se podaljšuje veljavnost kolektivne pogodbe do 30.6.2026. Po 30. 6. 2026 se bodo prenehale uporabljati tudi določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe.

Če pa bo v času do 30.6.2026 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen predpis, ki bi urejal oziroma določal, da mora biti višina najnižje osnovne plače za I. tarifni razred v kolektivnih pogodbah oziroma najnižja osnovna plača pri delodajalcu, določena najmanj v višini vsakokrat veljavne minimalne plače, oziroma, da se višina najnižjih osnovnih plač po kolektivnih pogodbah oziroma višina osnovnih plač pri delodajalcu veže na vsakokrat veljavno višino minimalne plače, bo Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije predčasno prenehala veljati. Prenehale se bodo uporabljati tudi določbe normativnega dela.

Aneks je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2024 z dne 21.6.2024.

 


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z razlagami, aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.


 

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice