Osnova za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugih pravnih razmerij, ki se po ZDoh-2 štejejo za dohodek iz delovnega razmerja - Novo pojasnilo FURS

Furs je na svojih spletnih straneh v gradivih: Dohodek iz zaposlitve-Dohodek iz delovnega razmerja-Podrobnejši opis-12. izdaja, april 2024 Dohodek_iz_delovnega_razmerja.doc (live.com)in Dohodnina-dohodek iz zaposlitve-Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja- Podrobnejši opis-15. izdaja, april 2024, Povracila_stroskov_in_drugi_dohodki_iz_delovnega_razmerja.docx (live.com), objavil novo pojasnilo glede osnove za plačilo prispevkov od dohodkov iz drugih pravnih razmerij na podlagi določb 7., 8. in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N).

Novo pojasnilo se nanaša na tiste dohodke iz drugih pravnih razmerij, ki se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejejo za dohodke iz delovnega razmerja, (dohodki za poslovodenje, dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, dohodki za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju, nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo in nagrade vajencem).

Ker se je z ZPIZ-2N določila osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 18. člena in druge alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 in osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 5. točke 17. člena in prvega odstavka 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), v višini vsakega posameznega plačila za opravljeno delo oziroma storitev, prejetega na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjšanem za normirane stroške v višini 10% dohodka, to pomeni, da se vse navedene zavarovance, tudi od vseh tistih dohodkov iz drugega pravnega razmerja, ki se po ZDoh-2 štejejo za dohodke iz delovnega razmerja, plačujejo prispevki od bruto dohodka, vključno z vsemi povračili stroškov, ki se sicer do višine in pod pogoji, določenimi v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (davčna uredba),  ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zmanjšanega za 10% normirane stroške.

Po novem pojasnilu FURS se torej tudi od dohodkov za poslovodenje, razen tistih, ki jih prejmejo zavarovanci iz 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki), dohodkov iz avtorskega dela, ustvarjenega v delovnem razmerju in za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju, nagrad dijakom in študentom za obvezno praktično delo in nagrad vajencem, prispevki plačujejo od prejetega dohodka, vključno z vsemi povračili stroškov (povračila stroškov za prehrano med delom, povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, povračila stroškov na službeni poti), zmanjšanega za 10% normirane stroške.  

Več o tem v Delodajalcu št. 6/2024, ki izide 3. junija 2024.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice