Obveznosti delodajalcev pred iztekom koledarskega leta

Med obveznostmi delodajalca, ki jih mora opraviti pred iztekom koledarskega leta, sta tudi:

  • Letni razpored delovnega časa

Skladno z določili 2. odst. 148. čl. Zakona o delovnih razmerjih, mora delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določiti letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvestiti delavce in sindikate pri delodajalcu. 

  • Oddaja podatkov o štipendistih za leto 2019/2020

Delodajalci, ki so štipenditorji, morajo oddati podatke o štipendistih za leto 2019/2020 najkasneje do 31.12.2019 oziroma v kolikor ima delodajalec štipendiste znane že pred decembrom, se priporoča oddaja poročila že prej.  

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2019/2020, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.  
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vsaj enega štipendista. 

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.

Več informacij je na voljo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice