Obračun obveznega zdravstvenega prispevka, ko je izplačevalec dohodka MDDSZ

V nadaljevanju objavljamo obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) o obračunu obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine, ko je izplačevalec dohodka (materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter delnega plačila za izgubljeni dohodek), MDDSZ.

Obvestilu, ki ga najdete na spletni strani MDDSZ, je priložen tudi obrazec Izjave, s katero se bo prejemnik dohodka opredelil, ali je za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka in obračuna akontacije dohodnine izplačevalec dohodka- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti njegov glavni ali drugi delodajalec.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). 

Republika Slovenija (MORS) je prednostno zavezanec za plačilo OZP za vojne invalide, vojne veterane, žrtve vojnega nasilja (vojne upravičence), ki so pravico do plačila dopolnilnega zavarovanja (do 31. decembra 2023) oz. plačila OZP (po 1. januarjem 2024) iz proračuna pridobili z odločbo upravne enote.

Kadar sta v istem mesecu dva izplačevalca dohodka, na primer nastopite materinski/očetovski/starševski dopust ali ga končate in za del meseca prejmete plačo, je potrebno izpolniti priloženo izjavo, ali bo za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka in obračuna akontacije dohodnine izplačevalec Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) glavni ali drugi delodajalec.

Pomembno

Izjave ni treba izpolniti, če ste zavarovani izključno na zavarovalni podlagi 005, 019, 027, 040, 120, 051, 052, 007+064, 007+065, 119), saj bo obremenitev za obvezni zdravstveni prispevek preko OPSV (FURS). Izjave tudi ni treba izpolniti, če poleg izplačila s strani MDDSZ ne prejemate drugih izplačil (niste hkrati zavarovani na nobeni drugi zavarovalni podlagi).

Pravilo glavnega ali drugega delodajalca

Določanje glavnega delodajalca naj bi se glede na 127. člen Zakona o dohodnin (ZDoh-2) izvajalo na podlagi pretežnega dela dohodka, ki ga prejema upravičenec v istem mesecu od večjih delodajalcev. Če je MDDSZ glavni delodajalec, se za izračun nadomestila/delnega plačila upošteva davčna lestvica ter olajšave. Olajšave se upoštevajo zgolj, če je upravičenec davčni rezident Republike Slovenije. Če MDDSZ ni glavni delodajalec, se za izračun nadomestila/delnega plačila upošteva pavšalna stopnja davka (25 odstotkov) brez olajšav.

Glavni delodajalec po 127. čl. ZDoh-2 odtegne in plača tudi OZP.

Če izjave ne boste priložili, bo MDDSZ avtomatično nastopal kot glavni delodajalec, ko prejemate pretežni del dohodka iz naslova starševskega nadomestila/delnega plačila za izgubljeni dohodek (nadomestilo je izplačano za več od polovice skupnega števila delovnih dni v mesecu, na primer 10. februar 2024 nastopite materinski dopust in prejmete materinsko nadomestilo za čas od 10. do 29. februarja 2024). 

Izjava bo v kratkem objavljena tudi pri vlogah na e-upravi.

Vir: Spletna stran MDDSZ, 26.1.2024.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice