Objavljena Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

Na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal Odredbo o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci.

Delodajalci, ki zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov želijo zaposliti tujega delavca na podlagi ZIUOPZP, morajo že izvajati dejavnosti z delavci iz poklicev iz 2. člena te odredbe.

Poklici, v katerih lahko delodajalci zaposlujejo tuje delavce, so naslednji:
1. Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
2. Zidarji/zidarke ipd. (koda7112);
3. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
4. Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
5. Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
6. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
7. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
9. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);
10. Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah (koda 9312);
11. Gradbinci/gradbinke ipd., d. n. (koda 7119);
12. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);
13. Gradbinci/Gradbinke zaključnih del ipd., d. n. (koda 7129);
14. Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojev (koda 7233);
15. Izvajalci/izvajalke suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. (koda 7123);
16. Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd. (koda 8342);
17. Pripravljavci/pripravljavke in monterji/monterke kovinskih konstrukcij (koda 7214);
18. Pleskarji/pleskarke ipd. (koda 7131);
19. Polagalci/polagalke podov ipd. (koda 7122);
20. Krovci/krovke (koda 7121);
21. Izolaterji/izolaterke (koda 7124);
22. Monterji/monterke in serviserji/serviserke klimatskih in hladilnih naprav (koda 7127);
23. Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd. (koda 8323);
24. Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna (koda 8114);
25. Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela (koda 9215);
26. Gozdarji/gozdarke ipd. (koda 6210);
27. Kleparji/kleparke (koda 7213);
28. Upravljavci/upravljavke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev (koda 8341);
29. Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov (koda 7215);
30. Keramiki/keramičarke ipd. (koda 7314);
31. Monterji/monterke električnega omrežja (koda 7413);
32. Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. (koda 3112);
33. Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (koda 9112);
34. Kuhar/kuharice (koda 5120);
35. Ročni pralci in likalci/ročne pralke in likalke oblačil, tekstilij ipd. (koda 9121);
36. Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice (koda 9412);
37. Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (koda 5322).

Za poklice lahko tuje delavce zaposlujejo delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Priloga I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradnilist RS, št. 69/07 in 17/08).

Zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov lahko izvajalci storitev z zaposlenimi tujimi delavci, v skladu z ZIUOPZP, izvajajo storitve za naročnike.

Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 98/2023 z dne 15.9.2023 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice