Objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

V Uradnem listu RS, št. 99/2023 z dne 22.9.2023, je bil objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca.

Nov pravilnik bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, z uveljavitvijo novega pravilnika pa bo prenehal veljati Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (Uradni list RS, št. 12/20).

Z novim pravilnikom so posodobljene določbe glede postopka uveljavljanja izplačil nadomestil plač iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nov pravilnik tako vsebuje določbe o zagotavljanju nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja od 21. delovnega dne začasne zadržanosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in o prilogah zahtevka za refundacijo za obdobje sobivanja, ki jih prejšnji pravilnik ni vseboval ter določbo o najnižjem nadomestilu, ki ne more biti nižje od 60% minimalne plače in je v prejšnjem pravilniku še vedno določeno v višini zajamčene plače.

Pravilnik si lahko ogledate na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2767/pravilnik-o-uveljavljanju-izplacila-nadomestila-place-iz-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-na-zahtevo-delodajalca

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice