Objavljen Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ) je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022.

Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«.

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Letno se podeli do šest nagrad delodajalcem in to po eno nagrado v naslednjih skupinah organizacij oziroma gospodarskih družb: organizacija (zavod, ustanova, društvo), skupaj mikro in mala družba, srednja in velika družba. Letno nagrado se podeli tudi družbi, ki posluje kot invalidsko podjetje, prav tako pa še organizaciji, ki posluje kot zaposlitveni center. 


Predloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji – ZIZRS, Dunajska cesta 5, Ljubljana, s pripisom na ovojnici: »Javno naročilo za podelitev nagrade za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022«, najkasneje do 1. avgusta 2023.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.


 

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MDDSZ in ZIZRS.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice