Novi pravilniki s področja davkov

V Uradnem listu RS, št. 60 z dne 6.5.2022 je bilo objavljenih nekaj novih pravilnikov:

Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, s katerim je določen seznam poklicev, za katere na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve in se zanje  lahko uveljavlja olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, s katerim se določajo vrste vlaganj, ki se štejejo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod in način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, s katerim se določajo vrste dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo, o katerih je delodajalec dolžan poročati davčnemu organu v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim se določata vsebina in oblika predložitve obračunov davčnih odtegljajev, (s prilogami), ki se začne uporabljati za izplačila dohodkov od 1. septembra 2022 dalje.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice