Novi javni povabili za delovni preizkus in usposabljanje na delovnem mestu

27. januarja 2020 je Zavod RS za zaposlovanje objavil dve novi javni povabili delodajalcem: za usposabljanje na delovnem mestu in za delovni preizkus.

Na obeh javnih povabilih je na voljo skupaj 6,8 milijona EUR, kar omogoča vključitev predvidoma 4.000 brezposelnih. Vključijo se lahko vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

V okviru javnega povabila Usposabljam.se 2020 se izvajajo trije programi: Usposabljanje na delovnem mestu, Usposabljanje na delovnem mestu – mladi in Usposabljamo lokalno. V okviru javnega povabila za delovni preizkus 2020 se ravno tako izvajajo trije programi: Delovni preizkus 30plus, Delovni preizkus za mlade in Delovni preizkus.

Brezposelni z usposabljanjem na delovnem mestu pridobijo in krepijo svoje znanje, veščine in spretnosti za opravljanje dela ter izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa lahko usposobijo kader, ki ga iščejo in potrebujejo.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja. Delodajalec vključi brezposelne v delovni proces, kjer pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge, določene v izbranem programu usposabljanja.

Delodajalcem na podlagi ustreznih dokazil zavod povrne 732,00 EUR za 3-mesečno usposabljanje, 526,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca, oziroma stroške zdravniškega pregleda udeleženca, če so delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom.

Delodajalci lahko z delovnim preizkusom spoznajo brezposelne in jih preizkusijo v svojem delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Program traja najmanj 100 ur do največ 1 meseca in poteka pod strokovnim vodstvom mentorja.

Delodajalcem za izveden delovni preizkus za udeleženca zavod povrne upravičene stroške v višini 278,00 EUR. Delodajalci iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom so upravičeni do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov.

Usposabljanje na delovnem mestu in delovni preizkus potekata pri delodajalcih iz vse Slovenije. Ponudbe lahko delodajalci oddajo le elektronsko na Portalu za delodajalce zavoda RS za zaposlovanje.

Obe povabili sta odprti od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.12.2020 do 11:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Več o povabilih najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice