Novela Zakona o tujcih odpravlja administrativne ovire

V Uradnem listu RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Vendar pa je v zvezi z začetkom uporabe posameznih določb oziroma sprememb potrebno upoštevati predhodne in končne določbe.

Novela Zakona o tujcih odpravlja administrativne ovire in omogoča hitrejše vodenje postopkov izdaje in vročanje dovoljenj za prebivanje za prebivanje, s čimer se zasleduje načelo ekonomičnosti upravnega postopka.

Olajšan je postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih v okviru veljavnega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Zamenjava bo mogoča že na podlagi podanega soglasja Zavoda za zaposlovanje. S tem bodo upravne enote razbremenjene, saj jim ne bo treba izdajati odločb o pisni odobritvi.

V postopku podaljšanje ali izdaje nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje se dodaja možnost vročanja po pošti. Način vročitve izbere vlagatelj prošnje ob vložitvi prošnje za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje. Vročitev po pošti je opravljena, ko tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik prevzame podaljšano oziroma nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje. Če ga ne prevzame v osmih dneh od prejema obvestila o dospeli pošiljki, kadar je določen način vročitve po pošti, se vrne pristojnemu organu, ki ga je izdal.

Prstni odtisi, oddani v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje, se bodo lahko uporabili tudi v postopku podaljšanja. Slednje pomeni, da tujcu ne bo več potrebno ob vsakokratnem podaljšanju dovoljenja podajati prstnih odtisov. Hramba prstnih odtisov - pet let po prvem odvzetju.

Odpravlja se obveznost periodičnega preverjanja sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti. Tujci bodo torej morali zadostna sredstva izkazati v vlogi za izdajo prvega dovoljenja in pri vsakem podaljšanju dovoljenja za prebivanje. Upravna enota pa tega pogoja ne bo preverjala po uradni dolžnosti na vsakih šest mesecev.

Novela določa tudi pogoj znanja slovenskega jezika za:
- podaljšanje dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav (na vstopni ravni A1),
- izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljane tretjih držav (na osnovni ravni A2).

Časovnica uveljavitve pogoja znanja slovenskega jezika:
- od 27. aprila 2023 do 27. oktobra 2023: pogoja znanja slovenskega jezika še ni treba izpolnjevati,
- od 28. oktobra 2023 do 1. novembra 2024: le v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine je treba predložiti potrdilo o udeležbi v programu učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe na vstopni ravni,
- od 1. novembra 2024 dalje: v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje je treba predložiti potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice