Nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije

V Uradnem listu št. 27/2024 z dne 29.3.2024 je bila objavljena Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2024.

Tarifna priloga določa: 

  • najnižje osnovne plače po tarifnih razredih,
  • uskladitev najnižjih osnovnih plač (januarja 2025 za 90 % letne inflacije leta 2024 - letni indeks,
  • dodatke za pogoje dela,
  • nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
  • plačilo presežka neizkoriščenih ur,
  • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, nadomestilo za delo na domu),
  • regres za letni dopust,
  • jubilejne nagrade,
  • solidarnostne pomoči.


Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 4. 2024. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 31. 10. 2024 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2024, se ta tarifna priloga uporablja do sklenitve nove oziroma najkasneje do 31. 3. 2025.

 


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z razlagami, aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.


 

Sorodne novice

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice