Nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

V Uradnem listu št. 24/2019 z dne 12.4.2019 je bila objavljena Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas dveh let od njene uveljavitve.

Spreminja se časovna veljavnost kolektivne pogodbe in sicer v delu, kjer je določeno koliko časa po prenehanju veljavnosti se kolektivna pogodba še uporablja (drugi odstavek 4. člena) in sicer na način, da se določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj tri mesece.

Prav tako se spreminjajo določbe glede:

  • postopka pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (19. člen),
  • jubilejnih nagrad (2. točka 64. člena),
  • solidarnostnih pomoči (3. točka 64. člena),
  • odpravnine ob upokojitvi (4. točka 64. člena),
  • višin najnižjih osnovnih plač, povračila stroškov za prehrano med delom, povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ter solidarnostnih pomoči (tarifna priloga).

Povezava na objavo besedila kolektivne pogodbe je dostopna na spletni strani ZDS.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice