Zaradi izredne situacije v državi - epidemije COVID-19 in posledične situacije v gospodarstvu je predsednik ZDS - organ Združenja delodajalcev Slovenije (skladno z 18. členom Statuta ZDS – organi ZDS) z dnem 21.3.2020 začasno prekinil potek vseh volilnih postopkov za volitve v organe Združenja delodajalcev Slovenije za mandatno obdobje 2020-2024.Začasna prekinitev vseh volilnih postopkov se je nanašala na prekinitev volitev v Odbore sekcij ZDS, Skupščino ZDS ter predsednika in dva podpredsednika ZDS.

Do izvolitve novih organov Združenja delodajalcev Slovenije so tako v polni funkciji ostali obstoječi Odbori sekcij ZDS, Upravni odbor ZDS, Skupščina ZDS ter predsednik in podpredsednika ZDS.

S postopnim prilagajanjem na dane razmere, ki jih narekuje pojav COVID-19, Združenje delodajalcev Slovenije s 15.9.2020 nadaljuje (začasno prekinjene) volilne postopke za volitve v organe Združenja delodajalcev Slovenije za mandatno obdobje 2020-2024.

Skladno s prekinitvijo volilnih postopkov je bil oblikovan novi volilni koledar. Vse kandidature za odbore sekcij, ki so že prispele do roka 20.3.2020, bodo ob individualni potrditvi s strani kandidata in predlagatelja upoštevane. Zaradi razglasitve epidemije v času postopka zbiranja kandidatur za odbore sekcij, pa rok za oddajo kandidatur tudi podaljšujemo, in sicer v obdobje od 15.9.2020 do 15.10.2020.

Hkrati začne s 15.9.2020 do 15.10.2020 teči rok za zbiranje kandidatur za predsednika Združenja delodajalcev Slovenije in dva podpredsednika Združenja delodajalcev Slovenije.

Poziv h kandidaturam in vsa spremljajoča dokumentacija bo vodstvom podjetij, članom ZDS poslana po redni pošti, kontaktnim osebam podjetij po elektronski pošti, poziv pa bo objavljen tudi na spletni strani ZDS in na LinkedIn profilu ZDS.

Glede na trenutne epidemiološke razmere in posledične odloke ter priporočila NIJZ bomo na Združenju delodajalcev Slovenije prilagajali tudi izvedbo samih dogodkov tekom volitev, kot so ustanovne seje odborov sekcij ZDS, ustanovna seja Skupščine ZDS in ustanovna seja novega Upravnega odbora ZDS. V kolikor epidemiološka situacija ne bo omogočala izvedbe sej v živo, bomo zagotovili izvedbo spletnih sej z omogočenim aktivnim sodelovanjem, kot tudi glasovanjem.

Za vaše aktivno sodelovanje v organih in delu Združenja delodajalcev Slovenije se vam zahvaljujemo!

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice