Dvig izhodiščnih plač v založniški in knjigotrški dejavnosti

V Uradnem listu RS št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022 je objavljen Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje. 


 Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti je v imenu stranke delodajalcev podpisala samo Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Združenje delodajalcev Slovenije se podpisu tega aneksa ni pridružilo. 

Delodajalcem, ki so člani Združenja delodajalcev Slovenije, priporočamo, da se glede zavezanosti k izvajanju vsebine Aneksa št. 16 posvetujejo s strokovno službo Združenja delodajalcev Slovenije.


V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe časopisno- informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova štiriindvajseti in petindvajseti odstavek, ki se glasita:

»(24) Izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 9. 2022 dvignejo za 70,00 EUR, izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa za 80,00 EUR. Izhodiščna plača I. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 9. 2022 dvigne za 90,00 EUR, izhodiščna plača I. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa za 110,00 EUR. 

Izhodiščne plače so po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost tako od 1. 9. 2022 dalje naslednje:

Tarifni razred
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
530,81
529,42
II. manj zahtevna dela
596,94
590,84
III. srednje zahtevna dela
663,06
652,26
IV. zahtevna dela
729,19
713,67
V. bolj zahtevna dela
839,39
816,02
VI. zelo zahtevna dela
1.059,80
1.020,74
VII. visoko zahtevna dela
1.236,13
1.184,52
VIII. najbolj zahtevna dela
1.544,69
1.471,11
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
1.765,10
1.675,82

 

(25) Za časopinoinformativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo relativna razmerja in zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/16).«

Najkasneje s 1. 1. 2024 se izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti v vseh tarifnih razredih izenačijo z izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti.


Vse objave omenjene kolektivne pogodbe z aneksi in tarifnimi prilogami so zbrane na spletni strani ZDS.

 

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice