Državni zbor je sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Na izredni seji 31.8.2022 je Državni zbor sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in ga poslal v obravnavo Državnemu svetu.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge do 1. decembra 2021. Pomoč lahko prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.

Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ter ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov. Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 (od junija od decembra) nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021. Izračun upravičenih stroškov je narejen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo:

1. enostavna pomoč, ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov.

2. posebna pomoč, ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.

3. pomoč namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 % oziroma v nekaterih primerih pa do 70 % upravičenih stroškov.


Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo morala podjetja oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022.

Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni.

Sledilo bo izplačilo prve tranše – torej za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022 – to se pričakuje do 31. decembra letos. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo SPIRIT Slovenija povračila nakazal do 15. marca 2022, in sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023. Vlada Republike Slovenije bo zagotovila 20 milijonov evrov za izplačila do konca decembra in 20 milijonov evrov za plačila marca 2023.


 

Sprejet Zakon najdete v priponki levo.

 

Viri: Spletna stran Državnega zbora RS, 1.9.2022, MGRT, 31.8.2022.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice